dilluns, 31 de març de 2014

Joc turisme responsable: Un resort en Dubinda


El balanç de les conseqüències del desenvolupament turístic no sembla haver sigut molt positiu per a una part important de les poblacions locals, així com per al medi ambient: desestructuració dels sectors econòmics preexistents, alienació de recursos naturals, concentració de la riquesa, augment de les diferències socials, etc. Un resort en Dubinda, una comunitat de pescadors és un joc de situació que pretén donar a conèixer alguns dels riscos que per a les societats camperoles pot comportar el sorgiment de l'activitat turística amb capital transnacional.

El joc incideix en quatre aspectes concrets del fenomen:
1. Les expectatives que desperta el turisme: El turisme s'ha sabut revestir d'una sèrie de mites basats en principis generalment infundats, però que predisposen a la població local a col·locar en ell esperances que moltes vegades acaben sent frustrades.
2. L'impacte d'un turisme d'enclavament en les economies camperoles: Els models turístics dominants poden afectar negativament la sobirania alimentària (estratègia de revaloració i defensa del món rural) en monopolitzar uns recursos necessaris per al bon funcionament de les activitats productives camperoles.
3. La influència que el turisme pot tenir en l'increment de la diferenciació camperola: El turisme pot incrementar les diferències socioeconòmiques i, resultat d'açò, incentivar la conflictivitat local.
4. El paper de l'Estat: El joc dóna motiu a conèixer les raons que porten als Governs del Sud a acceptar i promoure models turístics d'enclavament, raons a les quals no són alienes les polítiques d'organismes multilaterals com l'Organització Mundial de Comerç.