Col·lectius

CJC

Els Col·lectius de Joves Comunistes (CJC) som una organització juvenil comunista que treballa per incorporar a la joventut a la lluita pel socialisme i el comunisme. No lluitem sim
plement per la millora de les condicions de vida, treball i educació. El nostre naixement va ser el 13 gener de 1985 per decisió del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE), responent als acords presos en el Congrés d'Unitat dels Comunistes de 1984. Som la joventut del PCPE i compartim el mateix projecte revolucionari. Els CJC som l'escola de quadres comunistes que formaran part del PCPE en el futur.

JCPV

La JCPV és una organització política de joves en què convergeixen treballadors i estudiants interessats en les transformacions polítiques i socials, democràtiques i revolucionàries, sense discriminació de cap tipus. Per tant, la JCPV és una organització política juvenil de classe, democràtica, laica, revolucionària i republicana que lluita pels interessos de la classe obrera i la seua joventut, formada pels joves comunistes del País Valencià. La JCPV és l'escola de promoció de quadres del PCPV - PCE on s'eduquen progressivament en la teoria i en la pràctica de les idees del socialisme científic prenent com a base ideològica el marxisme-leninisme.